P.R.E. till salu

Här kan du som är föreningsmedlem kostnadsfritt annonsera häst till salu av rasen Pura Raza Española. Förutsättningen är att du äger hästen eller att den finns i Sverige, i Norge eller i Finland då föreningern även har medlemmar i dessa länder.

Är du inte föreningsmedlem kan du annonsera för en kostnad om 300:-. Samma förutsättningar som ovan: Du äger hästen eller att den finns i Sverige, i Norge eller i Finland. Är du inte medlem och vill annosera kontakta först föreningen via mail forsale@swedishprehorses.se

Annonsen finns införd i sex månader, efter det arkiveras den. Vill du ha den införd ytterligare period - kontakta föreningen.

Annonsen bör innehålla en bild och får max innehålla sex (6) bilder. Annonserar du ut tre (3) eller fler hästar samtidigt sätts alla in i en och samma annons. Bifoga också annonstext enligt följande:

Hästens namn, ras, kön, födelsedata, codigo om det finns, härstamning (efter, undan), uppfödare, övrig information samt säljarens namn och kontaktuppgifter.

Annonstext och bild, Obs! Max 6 foton per annons sänds med e-post till föreningen: forsale@swedishprehorses.se

OBS! Montera aldrig bilder i ett färdigt Word eller PDF-dokument med text. Vi vill ha text och bilder separat!

Tidigare införda annonser
___________________________________________________________________________________

Annonser

Umerio

2011-06-12

Fandanguera

2011-05-23
Flera P.R.E. 2011-04-30

Albatros Z

2011-03-15
Curiosa CXVIII 2011-03-06

Rubi AA

2010-12-12

Joyero XXVII

2010-12-08

Tokio

2010-12-08

Aurora SK

2010-12-08

P.R.E. till salu från Millhorse

2010-11-09

Farolera

2010-09-26

Ston till salu

2010-08-25

Avalon XIII

2010-08-14

Discreta X

2010-07-29

Emperatriz XXIX

2010-07-29

Femenina II

2010-07-17

Silvia II

2010-07-16

Valero Novell

2010-07-07

Espera II

2010-06-16

Ambiciosa LXXII

2010-06-10

Patri II

2010-04-27

Calejero

2010-04-22

Bonterra de Randaz

2010-03-26

Corazon

2010-02-20

MG Jotera

2010-01-13